Jak robić cienie zwierząt od…

Jak robić cienie zwierząt od Modern Mechanix, 1930.

#starszezwoje – blog ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #usa #myrmekochoria