I co klimat jest. Te…

I co klimat jest.
Te zwycięstwa socjalizmu zawsze chwytały mnie za serce …
#prl #polska #historia #czolgi i #wojskopolskie #ekologia