#historia Jak to jest z…

#historia Jak to jest z najdawniej odnotowanym człowiekiem w historii? Na pierwszą myśl w sumie przychodzi Menes, jednak Wikipedia mówi jeszcze o nijakim Skorpionie I z okresu predynastycznego, który ponoć nie jest nawet zaliczany do dynastii 0. Na ang. Wikipedii jest źródło z National Geographic, więc coś w tym może być. Też nie chodzi mi tu o znaleziska paleontologiczne typu Lucy, ani też o Adama. Myślę, iż ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo o takim Skorpionie to dla przykładu wiemy niezbyt wiele…