Hej, czy Trump stanie się…

Hej, czy Trump stanie się nowym Herostratesem? Uda się go wymazać ze świadomości ludzi?
#trump #historia #lewackalogika #neuropa #4konserwy