Hej #4konserwy tutaj macie…

Hej #4konserwy tutaj macie ciekawy artykuł o skali polskiego bohaterstwa. Waszym zdaniem wszyscy Polacy heroicznie pomagali, nikt nie mordował ani nie wydadawał a Żydzi niewdzięcznicy dzisiaj narzekają i atakują Polske. To prosze tu jest wywiad z historyk, która mówi jak było.https://www.wykop.pl/link/4172497/badaczka-holokaustu-promil-polakow-ratowal-zydow-przepedzano-ich-jak-psy/ Jak Pani ocenia liczbę tych osób?
Ja badałam jeden powiat, biłgorajski, i na jego terenie 27 osób z 14 rodzin dostało medale „Sprawiedliwych”, na ogółem 190 000 tysięcy mieszkańców powiatu w okresie okupacji. Uratowali w sumie co najmniej 36 istnień ludzkich.
Z drugiej strony, gdyby wziąć pod uwagę wszystkie osoby w powiecie, które takiej czy innej pomocy udzieliły, to byłoby na pewno kilkaset osób, może nawet kilka tysięcy jeśli uwzględnimy wszelkie formy pomocy, nawet akty jednorazowego wsparcia. Czy da się ocenić liczbowo nastawienie do Żydów ogółu społeczeństwa w czasie niemieckiej okupacji?
Tych danych także dokładnie nie znamy. Jakie było doświadczenie Żyda ukrywającego się i jakie były doświadczenia z kontaktów z Polakami? Było potwornie gorzkie.
Na terenie, który ja dokładnie zbadałam, trzy czwarte ukrywających się zginęło, tylko co czwarty przeżył.
Ale te osoby, które przeżyły, doświadczyły śmierci swoich najbliższych w czasie ukrywania się. To najczęściej była decyzja całych rodzin, żeby uciekać i ukrywać się, rodziców z dziećmi, rodzeństwa. Wyzwolenia doczekały pojedyncze osoby. One wiedziały o śmierci swoich najbliższych i bardzo często ta śmierć została spowodowana denuncjacją, donosem, wyłapaniem, zabiciem, ograbieniem.
#historia #polityka #neuropa