Goście w hotelu w Las Vegas…

Goście w hotelu w Las Vegas oglądają detonację bomby atomowej, USA 1953.

Artykuł

#starszezwoje – blog ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #gruparatowaniapoziomu #fotohistoria #usa #myrmekochoria