Fragment łacińskiego wiersza…

Fragment łacińskiego wiersza Achacego Cureusa „Krótki opis uroczystego przybycia do Gdańska panów godnych widzeniai sławnych, uwolnionych z wygnania”, Gdańsk 1571 r.

Poeta uczcił w ten sposób powrót Constantina Ferbera, Georga Kleefelda, Johanna Proite i Albrechta Giese z ich uwięzienia w Piotrkowie. Gdańszczanie zostali internowani wobec faktu nie wpuszczenia do miasta Komisji Karnkowskiego. Patrycjusze stali się symbolami obrony przywilejów i wolności miasta.

Tłumaczenie M. Szarmacha, zawarte w tomie „Poezja renesansowa na Pomorzu”.

#gdansk #trojmiasto #historia #ciekawostkihistoryczne