Fasada „francuskiego…

Fasada „francuskiego szpitala” w Sarajewie, 17 września 1993.

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #fotohistoria #myrmekochoria