Dziś 20 maja, 370 rocznica…

Dziś 20 maja, 370 rocznica śmierci króla Władysława IV Wazy, syna Zygmunta III Wazy i Anny Habsburżanki, KRÓLA POLSKI i wielkiego księcia litewskiego w latach 1632–1648, tytularnego KRÓLA SZWECJI 1632–1648, formalnie CARA ROSJI w latach 1610–1613, a tytularnie do 1634.
Tak, tak, cara Rosji, czego ruscy do dziś nie mogą przeboleć.
#rocznica #historia #takbylo