Dzienniki Goebbelsa, 5…

Dzienniki Goebbelsa, 5 czerwca 1942:

„Nasza polityka na zdobytych obszarach wschodnich ciągle nie jest jeszcze sprecyzowana. Tießler miał szczegółową rozmowę z Rosenbergiem, która jednak nie doprowadziła do konkretnych rezultatów. Rosenberg nie chce się jeszcze na razie zdeklarować. W gruncie rzeczy każdy w prywatnych rozmowach jest zdania, że musimy spróbować, aby przez utworzenie marionetkowych rządów doszło do ukształtowania się nieco bardziej pozytywnej postawy ludności na zajętych obszarach wschodnich. Nasza walka, co do tego wszyscy jesteśmy przekonani, powinna być w gruncie rzeczy skierowana przeciwko bolszewizmowi, a nie przeciwko Rosji. Ale to, co wszyscy głoszą prywatnie, nie znalazło jeszcze odbicia w naszej polityce na zajętych ziemiach wschodnich. Tu rządzi się beztrosko, najczęściej jeden działa przeciwko drugiemu, tak iż brakuje jasnej linii [postępowania]. Błąd leży naturalnie przede wszystkim w Ministerstwie Wschodnim, które nie ma ani inicjatywy, ani wpływu, ani też podstawy organizacyjnej, aby rozpocząć i następnie realizować jakąś politykę.”
#rosja #zsrr #niemcy #historia #drugawojnaswiatowa