Dzienniki Goebbelsa, 30 maja…

Dzienniki Goebbelsa, 30 maja 1942:
„Wczoraj: […] Tajny raport, który sporządził dla mnie Urząd Badawczy, wskazuje, że między Moskwą a Londynem odbywają się bardzo intensywne negocjacje na temat powojennej Europy. Między innymi Mołotow ma nawet od kilku dni przebywać w Londynie, aby złożyć podpis na protokole w tej sprawie. Tych pogłosek nie można na razie zweryfikować. Z tajnego raportu Urzędu Badawczego można wnosić, że Anglicy są o wiele bardziej przychylni bolszewikom niż Amerykanie. W związku z ich [bolszewików] krytyczną sytuacją są gotowi zgodzić się na wszystko, czego tylko Sowieci sobie życzą. Przede wszystkim bez specjalnych ceregieli zezwolą na połknięcie małych państw ościennych, o Niemczech już nie wspominając, które Anglicy z przyjemnością widzą już zrujnowane i pokawałkowane. Większy opór stawiają natomiast Stany Zjednoczone. Próbują się one, jak dalece to możliwe, zdystansować od tych negocjacji. Tak jak w ogóle można to stwierdzić, strach przed bolszewizmem, który w Anglii prawie całkowicie zanikł, u Amerykanów wydaje się ciągle jeszcze obecny.”
#historia #drugawojnaswiatowa #anglia #rosja #zsrr #usa #niemcy #polska #dyplomacja