Dzienniki Goebbelsa, 22…

Dzienniki Goebbelsa, 22 stycznia 1942:
„Raport SD(Sicherheitsdienst) ukazuje następującą sytuację: naród niemiecki coraz bardziej martwi się o front wschodni.
Dużą rolę odgrywa przede wszystkim problem odmrożeń. Bardzo duża ich liczba, która stała się znana
w związku z transportami z frontu wschodniego do ojczyzny, spowodowała tu i ówdzie silną niechęć.
Niepokój nie jest jednak tak wielki, aby stanowił zagrożenie. Nadal krytykuje się komunikat wojenny
OKW(Oberkommando der Wehrmacht), ponieważ nie przedstawia on jasnego obrazu sytuacji. Wręcz destrukcyjny pod tym względem
wpływ mają również listy z poczty polowej. Nie da się tego opisać, co też piszą nasi żołnierze z frontu
do ojczyzny. Po części wynika to z faktu, że każdy chce zrobić się ważny. Dużą rolę odgrywa przy tym
donosicielstwo. Taki żołnierz wcale nie myśli o tym, że jak pisze i przy tym donosi, to wprawia swoją
rodzinę i krewnych w stan najwyższego niepokoju. Raz jeszcze występuję z inicjatywą, aby OKW
pouczyło żołnierzy w tym punkcie. Nie obiecuję sobie jednak po tym wiele. Tu ujawnia się generalna
ludzka słabość, wobec której jest się bezsilnym.”
#historia #drugawojnaswiatowa #niemcy #wojna