Dzienniki Goebbelsa, 20…

Dzienniki Goebbelsa, 20 stycznia 1942:
„Führer opowiada mi o pewnych sprawach z frontu wschodniego, które są nadzwyczaj symptomatyczne.
Hiszpanie biją się bardzo dzielnie, czasami są ordynarni i zachowują się jak landsknechci, ale swoją
wolą walki wzbudzają podziw. Odkryli zresztą wspaniały sposób na ochronę swoich cennych osób:
w nocy wypędzają Rosjan z ich domów i każą im stać na warcie, sami natomiast wdrapują się na piec,
aby się ogrzać. Gdy nadchodzi wróg, to są budzeni i wtedy zabierają się do obrony.”
#historia #hiszpania #drugawojnaswiatowa #wojna