Dzienniki Goebbelsa, 18…

Dzienniki Goebbelsa, 18 Grudnia 1941:
„Nie można jednak także uparcie obstawać przy swoim zdaniu. Generalnie biorąc, źle oceniliśmy
potencjał Rosjan. To się może zdarzyć. Z tego złudzenia wynikło także fałszywe oszacowanie dalszego
przebiegu kampanii wschodniej. Dlatego też nie doszło do szeregu przedsięwzięć, które bez wątpienia
zostałyby rozpoczęte, gdyby bolszewicka siła obronna została prawidłowo oceniona. Nastawiono się
generalnie na ofensywę, podczas gdy przy właściwej ocenie sytuacji ta ofensywa zostałaby bez cienia
wątpliwości w odpowiednim momencie powstrzymana, aby zabezpieczyć tyły. To, co w ubiegłych
miesiącach zostało zaniedbane, musi teraz być nadrobione.”
#historia #drugawojnaswiatowa #zsrr #niemcy #wojna