Dzienniki Goebbelsa, 14 lipca…

Dzienniki Goebbelsa, 14 lipca 1942:
„Wczoraj: […] Generalny gubernator dr Frank pisze do mnie obszerny list, w którym skarży się na wypady prasy niemieckiej przeciwko prawnikom Rzeszy. W istocie niemiecka prasa jest nastawiona nieco brutalnie do sędziów. W gruncie rzeczy pozostaje to w związku z ostatnim przemówieniem Führera w Reichstagu i faktycznie niemieccy prawnicy w najmniejszym stopniu nie zrozumieli i nie wypełnili wymogów związanych z wojną. Mimo to nie uważam za rzecz właściwą, aby krytyka stanu sędziowskiego niepohamowanie trwała nadal. Niemieccy prawnicy stracą [w ten sposób] na przyszłość wszelką chęć do pracy, a także całą satysfakcję z tytułu brania na siebie odpowiedzialności. Dlatego, jeśli tylko Frank przekaże mi obiecane materiały, przedstawię prasie odpowiednie wytyczne.”
#niemcy #drugawojnaswiatowa #iiwojnaswiatowa #2wojnaswiatowa #historia #prawo