Dzienniki Goebbelsa, 10…

Dzienniki Goebbelsa, 10 Grudnia 1941:
„Wyjątkowo dużych trudności przysparzają nam ciężkie czołgi rosyjskie, przeciwko którym nie mamy na
razie wystarczających środków obrony. Jedynie nasza ciężka artyleria może przeciwko nim coś zdziałać,
ale tylko w szczególnych przypadkach szczęśliwego ostrzału. Jeszcze nie wiadomo, skąd bolszewicy
sprowadzają ciągle nowe czołgi (…) Trzymali tę broń w całkowitej tajemnicy, którą nas absolutnie zaskoczyli.”
#historia #drugawojnaswiatowa #czolgi