Drogi Polaków do własnego…

Drogi Polaków do własnego mieszkania w PRL
W zdruzgotanej drugą wojną światową Polsce, mimo drastycznego spadku liczby ludności, znacząco brakowało mieszkań. Dekret z 7 września 1944 r. o komisjach mieszkaniowych jako pierwszy regulował stosunki lokalowe poprzez przydział. Nieznane dotąd pojęcie stało się wkrótce utrapieniem milionów Polaków. Na jego mocy właściciele izb mieszkalnych stracili prawo najmu, a do ich posiadłości dokwaterowywano obcych ludzi. Wprawdzie od decyzji komisji przy miejskiej i gromadzkiej radzie narodowej przysługiwało odwołanie, niemniej miało ono fikcyjny charakter (…)
#historia #prl #historykon #gruparatowaniapoziomu #ciekawostkihistoryczne #mikroreklama