Decyzją Kapituły Orderu Orła…

Decyzją Kapituły Orderu Orła Białego w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości Maria Curie-Skłodowska została pośmiertnie uhonorowana Orderem Orła Białego.

#nauka #4konserwy #neuropa #chemia #historia