Czym jest…

Czym jest „Swastyka”?
Znak swastyki był używany już od tysięcy lat, zanim Adolf Hitler zaprojektował flagę nazistowską. Samo słowo „swastyka” pochodzi od sanskryckiego słowa „svastika”, co oznacza „szczęście” lub „dobre samopoczucie”.
Przypuszczalnie, motyw „zakrzywionego krzyża” został po raz pierwszy użyty w Azji, przedstawiając ruch słońca na niebie. Do dziś jednak pozostaje świętym symbolem w hinduizmie, buddyzmie i dżinizmie. Jest to powszechny widok na świątyniach lub domach w Indiach i Indonezji.
Swastyki posiadają również historię w Europie. Pojawiają się na artefaktach pochodzących z przedchrześcijańskich kultur europejskich, np. greckiej i rzymskiej. Był to symbol szczęścia i pomyślności, który znalazł wyraz nawet w sztuce bizantyjskiej i chrześcijańskiej. Jednak wraz z tworzeniem się nowoczesnych społeczeństw, przestał być powszechnie stosowany.
Symbol odrodził się w świadomości masowej pod koniec XIX wieku. Prace archeologiczne słynnego niemieckiego archeologa Heinricha Schliemanna przypomniały o nim Europie. Schliemann odkrył „zakrzywiony krzyż” na miejscu wykopalisk, które prowadził, poszukując starożytnej Troi. Miało to miejsce we współczesnej Turcji.
Archeolog odkrył, że podobne kształty występowały na znalezionej ceramice w Niemczech. Na podstawie tego założył, że były to „znaczące symbole religijne naszych odległych przodków”.
Jego twierdzenia, trafiły na podatny grunt polityczny. Twórczość Schliemanna została podchwycona przez ruchy polityczne, które wykorzystały ją do promocji idei czystości rasowej, określanej jako „tożsamość aryjska”. W ten sposób ugrupowania polityczne wyrażały niemiecką dumę narodową i niemiecki imperializm.
Propaganda mówiąca, że „niemiecka rasa” wywodzi się z rasy aryjskiej, jest prawdopodobnie jednym z głównych powodów, dla których nazistowska partia formalnie przyjęła swastykę lub Hakenkreuz (niem. Haczykowaty krzyż) jako swój symbol w 1920 roku.Partia nazistowska nie była jednak jedynym ugrupowaniem politycznym, które używało swastyki w Niemczech.
Po I wojnie światowej wiele skrajnych ruchów nacjonalistycznych przyjęło swastykę, z której uczyniono symbol idei „czystego” rasowo państwa.
Kiedy ugrupowanie nazistowskie opanowało Niemcy i doprowadziło do wojny światowej. Ich zbrodnie wojenne oraz maszyna propagandy, tak zakłóciły pierwotny obraz swastyki, że znaczenie symbolu prawdopodobnie na zawsze już, uległo zmianie.
Źródło: https://www.facebook.com/historiaw5minut/photos/a.743976138950245.1073741825.579641432050384/1972831179398062/
Na obrazku różne koncepcje „logo” partii Nazistowskiej narysowane przez Adolfa Hitlera.
#gruparatowaniapoziomu #ciekawostkihistoryczne #ciekawostki #historia #menypeny