Czy wiesz co wydarzyło się w…

Czy wiesz co wydarzyło się w 1493r?

Styczeń – Iwan III po raz pierwszy użył w korespondencji do Aleksandra Jagiellończyka określenia „gosudar wszystkiej Rusi”[1].
18 stycznia – w Piotrkowie po raz pierwszy obradował dwuizbowy sejm walny. Szlachta utworzyła Izbę Poselską. Zasiadali w niej posłowie wybierani przez sejmiki.
29 maja – wielki mistrz krzyżacki Johann von Tieffen złożył w Poznaniu hołd lenny królowi Janowi I Olbrachtowi.
2 października – biskup krakowski Fryderyk Jagiellończyk został nominowany na arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski.
Wojska moskiewskie zdobyły Wiaźmę.
Ustalono główszczyznę za zabicie szlachcica w wysokości 120 grzywien.
Król Jan Olbracht potwierdził prawa miejskie Krakowa.

#historia
#codziennesprawdzanierankingu