Czy może Hitler był jednak…

Czy może Hitler był jednak dobry? Dlaczego Opatrzność go chroniła?
Od początku walki o władzę do końca III Rzeszy zostały zawiązane co najmniej czterdzieści dwa spiski na życie Hitlera. Niemiecka policja odnotowała kilkaset pomniejszych zamachów. Do tego Hitler dużo się przemieszczał, starał się być zawsze blisko frontu. W dziejach świata niewielu przywódców stało się celem tak wielu ataków. Około dwudziestu zamachów na Hitlera można uznać za bardzo istotne. Żaden się nie udał. Czemu więc Bóg go chronił?

#religia #niemcy #hitler #bog #iiwojnaswiatowa #ciekawostki #nauka #pytanie #historia #europa