Co myślicie o Bolesławie…

Co myślicie o Bolesławie Piaseckim? Patriota czy zdrajca?

Z jednej strony przywódca przedwojennego ONR-u Falangi oraz kawaler orderu Virtuti Militari, który w czasie wojny walczył z Niemcami, a nawet przez pewien czas z Sowietami, z drugiej jednak bardzo mocno współpracował z komunistami po wojnie, tworząc stowarzyszenie PAX i starając się zlikwidować autonomię kościoła. Wizerunek Piaseckiego ociepla z pewnością fakt, iż dzięki swoim wpływom oraz znajomościom wyciągnął z więzienia bardzo wielu żołnierzy AK, NSZ i WiN-u z Pawłem Jasienicą na czele.

#historia #pytanie #prl #iiwojnaswiatowa #polska #onr #narodowcy #patriotyzm #polityka