Ciężka jazda Teodoryka, króla…

Ciężka jazda Teodoryka, króla Wizygotów i sojusznika Rzymian, szykuje się do ataku na lewa flankę armii Hunów pod wodzą Atylii. Szarża ta okazała się decydująca dla losów Bitwy na Polach Katalaunijskich, ostatniej wielkiej bitwy w dziejach Imperium Zachodniorzymskiego. Wygrana nie odmieniła losu Rzymu, ale między innymi dzięki niej spadkobiercą Imperium został żywioł germański, a nie azjatycki.

#historiawojen #historia