Ciekawa mapka – narodowości…

Ciekawa mapka – narodowości na terenie Polski dwa, trzy pokolenia przed odzyskaniem niepodległości.
Trochę zimny prysznic dla nacj0nalistów – gdzie te polskie Kresy, polska Litwa, polski Gdańsk?
Widać dobrze podział niemieckie miasta i polskie wsie w części zachodniej i północnej.
Warto zwrócić uwagę jak szybko postępowało porzucanie polskości na terenach pod zarządem niemieckim:
Marg(Olecko), to mała niemiecka wysepka na terytorium „polskiego” powiatu – w 1920r zaledwie dwie osoby zagłosowały na tym terenie za przyłączeniem do Polski.
https://sublimemaps.micro.blog/uploads/2019/40dbef0127.jpg
#geografia #historia #polska #mapporn #kalkazreddita