Brian Brake, Plac Czerwony,…

Brian Brake, Plac Czerwony, 1955.

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #fotohistoria #rosja #myrmekochoria