Brać i grabić! „Jego…

Brać i grabić!

„Jego Majestat starł się z nimi, a wojsko Jego Majestatu wyróżniło się nacierając (na wroga) z gromkim okrzykiem „Brać i grabić!”. Wtedy Jego Majestat zmiażdżył (tych cudzoziemców”.

O bitwie Egiptu z imperium Mitanni koło miasta Arina.

„Jego Majestat posłał wszystkich najdzielniejszych żołnierzy swojej armii, aby zrobili pierwszy wyłom w murze, którym opasane było Kadesz. Ja byłem tym, który uczynił to jako pierwszy pomiędzy najdzielniejszymi. Nikt przede mną nie uczynił (czegoś takiego). Wyruszyłem i przyprowadziłem 2 wojowników-maryannu jako jeńców”.

Przygody dzielnego egipskiego wojownika Amenemhaba Mahu.

Więcej o kampaniach wojowniczego faraona Tutmozisa III w książce Mirosława Barwika „Bitwa pod Megiddo (1457 r. p.n.e)”.

Spis treści i zdjęcia środka książki – tutaj

#historia #starozytnosc #ksiazki #ciekawostkihistoryczne #archeologia