Bombardowanie Niemiec na…

Bombardowanie Niemiec na archiwalnym filmie. Imponujące fale uderzeniowe koło 2:08.

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #fotohistoria #iiwojnaswiatowa #lotnictwo #myrmekochoria