@binuska: Krzyżyk…

@binuska: Krzyżyk wielkomorawski znaleziony we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Został stworzony w kręgu prawosławnej sztuki Wielkich Moraw, pierwszej chrześcijańskiej monarchii na Słowiańszczyźnie. Wielka Morawę odwiedzili słynni bracia z Salonik – św. Cyryl i św. Metody, opracowujac i wprowadzajac na jej ziemiach pismo słowianskie cyrylicę. Jest on świadectwem wczesnych wpływów staro cerkiewno słowiańskich na ziemiach śląskich.

#slowianie #slask #wielkiemorawy #chrzescijanstwo #prawoslawie #historia #archeologia #religia #wroclaw