Australijscy żołnierze…

Australijscy żołnierze przekraczają rzeką na prowizorycznym moście podczas bitwy o Buna–Gona, 1942/1943.

#starszezwoje – blog ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #fotohistoria #iiwojnaswiatowa # #myrmekochoria