#atomistyka #francja…

#atomistyka #francja #bronatomowa #ciekawostki #historia #gruparatowaniapoziomu

Wiek Wszechświata naukowcy szacują na około 14 miliardów lat. Ziemia istnieje jakieś 4,5 miliarda lat, gatunek mały, którą można sklasyfikować jako człowiekowate pojawił się na Ziemi jakieś 2 miliony lat temu, a Homo sapiens ma tylko 200 tys. lat. Odpady radioaktywne z elektrowni jądrowych trzeba będzie przechowywać w kontrolowanych warunkach, tak aby nie zagrażały zdrowiu i życiu ludzi oraz zwierząt przez kolejne 4,5 milarda lat czyli tyle ile istniej nasza planeta.
Nuklidy, z prób jądrowych weszły na stałe do łańcucha pokarmowego i rozniosły się z deszczem i wiatrem po całej Ziemi. Promieniowanie radioaktywne uszkadza komórki, prowadzi to do powstawania błędów w replikacji czego efektem są mutacje, defekty genetyczne czy choroby nowotworowe. Zachęcam do obejrzenia filmu abyście i Wy mogli zobaczyć czym uraczyły całą ludzkość rządy mocarstw atomowych.