Aresztowania, bicie i…

Aresztowania, bicie i pozorowane egzekucje. Rozprawa Piłsudskiego z opozycją

Po przejęciu władzy w wyniku zamachu stanu z maja 1926 roku Józef Piłsudski zachował w Polsce pozory demokracji. Nadal funkcjonowały partie opozycyjne, a ich członkowie nie podlegali masowym represjom. Wszystko zmieniło się w 1930 roku.

#historia
#ciekawostki