Antysemita Steven Fulop chce…

Antysemita Steven Fulop chce usunięcia pomnika upamiętniającego m.in. Żydów.

Lista Żydów – oficerów polskich, jeńców wojennych z obozu w Kozielsku zamordowanych w Lesie Katyńskim (3 kwietnia – 12 maja 1940 r.).

1. Archichowski Mieczysław, ppor. rez., KMed
2. Ballaban Karol, kpt. rez., KMed
3. Baranowski Tadeusz, por. zaw., Centrum Kształcenia Medycznego
4. Baumfeld Gustaw, kpt. rez. artylerii
5. Berensztejn Fajwisz
6. Berlinerblau Leopold, por. rez., KMed
7. Bierer Izaak, ppor. rez., 5. batalion saperów
8. Birbaum Mieczysław, por. rez. piech., 1 Okręg Wojskowy, kawaler Virtuti Militari
9. Bober Antoni, por. rez., 3. Szpital Okręgowy
10. Bombel Abram (Antoni), ppor. rez., KMed
11. Brandwajn Hieronim, ppor. rez., KMed
12. Brendel Henryk, kpt. rez., KMed
13. Burbelka Michał, ppor. rez., 22 pal.
14. Chaiński Leon, ppor. rez., 43 pp.
15. Chajecki Włodzimierz, kpt. rez., KMed
16. Choczner Wiktor, ppor. rez., sztab 5. Okręgu Wojskowego
17. Chodeńczuk Adolf, por.
18. Cwajbaum Lewek, ppor. rez., KMed
19. Czajkowski Adolf Benon, kpt. rez., 5. Szpital Okręgowy
20. Czarski Benedykt, kpt. rez., KMed
21. Czerniakow Leon, por. rez., rez. sztab. 2. oddz. uzbrojenia
22. Dienison Józef, ppor.
23. Dienstl Franciszek, ppor.
24. Dresdner Robert, ppor. rez., KMed
25. Dunaj Juliusz, kpt. rez., KMed
26. Dywer Wilhelm, ppor. rez., BON „Przemyśl”

27. Dzik-Dzikowski Feliks, ppor. rez., lek. weterynarii
28. Edelman Bernard, por. rez., KMed
29. Ehrenkreutz Włodzimierz, ppor. rez., KMed
30. Eiger Antoni, ppor. rez., wojsk. łącz.
31. Engel Abram Adolf, kpt. rez.
32. Engel Nikodem, ppor. rez. art., DAL
33. Engelkreis Wilhelm, por. rez., KMed
34. Epstein Maurycy, kpt. rez., KMed
35. Falko Aleksander
36. Familer Leon, kpt. rez., KMed
37. Feinberg Nikodem Stefan, ppor. rez., 82. pp
38. Felten, kpt.
39. Ferstenberg, por., lek. med.
40. Ferszt Samuel, por. rez., KMed
41. Finkelkraut Jerzy Izydor, ppor. rez., KMed
42. Fleszer Jerzy Juda, kpt. rez., KMed
43. Frenikiel Józef, ppor. rez., KMed
44. Frenkel Izaak Józef, por. rez.
45. Frenkiel Henryk (Hersz), por. rez., 23. pp
46. Freund Maurycy Leopold, ppor. rez., 53. pp
47. Fridzon Jakub, ppor. rez.
48. Frym Henryk, por. rez., KMed
49. Fryszberg Adam, kpt. rez., KMed
50. Fuks Leon (Leib), por. rez., KMed
52. Gallaj Salomon, ppor. rez.
53. Gelbart Ludwik vel Lazar Efraim, kpt., zmarł w radzieckim obozie jenieckim 2.01.1941
54. Gelpern Hirsz, ppor. rez., 19. DP
55. Glikman Leon, ppor. rez., KMed
56. Goldberd Albert, por. rez.
57. Goldlust Ignacy, kpt.
58. Goldman Leon, kpt. rez., 4. Szp. Okr.
59. Goldstein Dawid, por. rez., KMed
60. Goldstein Salomon, ppor. rez., KMed
61. Goldwicht Izaak, kpt. rez., KMed.
62. Gołda Antoni, ppor. rez.
63. Gorman Bronisław, ppor. rez., 14. pp

64. Gotfried Hirsz, ppor. rez.
65. Grinhaut Maurycy, ppor. rez., KMed.
66. Grodzieński Henryk Grzegorz, kpt. rez., KMed
67. Grubner Henryk, ppor. rez., 12. pp
68. Gunman Izaak, ppor. rez.
69. Guttman Szymon, ppor. rez.
70. Hajdenberg Józefr, por. rez., KMed
71. Halpern Lucjan, por. rez.
72. Hammerling Adam (Emil Marian), ppor.
73. Harcenberg Stanisław, por. rez., KMed
74. Hirschberg Stefan, ppor. rez., KMed
75. Hirschritt Izrael, por. rez., KMed
76. Hopensztadt Szymon, ppor. rez., KMed
77. Hurman-Herman Miron, ppor. rez., KMed
78. Huttman Szymon, por. (?)
79. Inwentarz Henryk vel Chaim Baruch, ppor. rez., KMed
80. Irlicht Bronisław, por. rez., 2. oddz. uzbrojenia
81. Jeleń Kazimierz Abram, mjr, KMed
82. Josefberg Emil, por. rez., 2. psp
83. Judelman Bernard, ppor.
84. Junowicz Abram, ppor. rez., 79. pp
85. Jurkiewicz Dawid
86. Jurkowicz Dawid, mjr rez.
87. Jurkowski Kondrat, kpt. zawodowy, KMed, 81. pp
88. Kafal Witold Roman, ppor. rez.,
21. pp
89. Kalkwary Samuel, por. rez., 85. pp
90. Kamieniecki Pinkus, ppor. rez., KMed
91. Kamiński Jakub, kpt. rez., KMed
92. Kanter Szymon, kpt. rez., KMed
93. Kantor Miron vel Michał, major rez., KMed
94. Kapliński Leon, ppor. rez., KMed
95. Kapłan Baruch Jankiel
96. Kapłański Henryk Leopold, ppor. rez.
97. Katz Karol, kpt. rez., 4. bsap
98. Kerner Jakub

99. Kijak Natan, ppor. rez., KMed
100. Klarner Józef, por. rez., KMed
101. Kllein Edward, por.
102. Klein Juliusz
103. Kleinert Mieczysław Edmund, por. rez. art., oficer sztabowy I Korpusu OW
104. Kochleffel Rudolf, kpt. rez., 5. Szp. Okr.
105. Kon Simcha
106. Kronz (Krenz) Rudolf, ppor.
107. Krukowski Henryk, ppor. rez., 70. pp
108. Lachowicz, lek. med. (?)
109. Landau Bernard
110. Landau Fabuian vel Zapolski Jerzy, ppłk. w st. spocz.
111. Landau Mojżesz Berysz, ppor. rez.
112. Landsberg Jakub, ppor. rez., KMed, 10. Szp. Okr.
113. Lauterbach Artur, por. rez. art., 26. pal
114. Lazx Leonard, ppor. rez. piech., 53. pp
115. Lehrharft Dawid, kpr. rez., KMed, 5. Szp. Okr.
116. Leiferv Adolf, ppor. rez., sztab 10. oddziału uzbrojenia
117. Leinweber, por.
118. Lenkin Szmuel
119. Lerner-Steinberg Borys, ppor. rez. art., 27. pal
120. Lewenter Markus Hirsz, por. rez. piech., 55. pp
121. Lewiński Adam, kpt. zawodowy, 11. KMed.
122. Lewinson Józef, ppor. rez., KMed, 10. Szp. Okr.
123. Lewinson Szymon, ppor., KMed
124. Liebe Henryk, ppor.
125. Liliental Antoni Tadeusz, ppor. rez., 4. bpanc
126. Lindenszat Juliusz Srul, kpt. rez., KMed, 10. Szp. Okr.
127. Lipes Markus vel Mordechaj, por. rez., KMed
128. Luxenburg Henryk, por.
129. Luxenburg Jerzy Edward, ppor. rez., KMed, 3. Szp. Okr.
130. Laszcz Feliks, por. rez., KMed
131. Makowski Henryk, lek., zm. Smoleńsk
132. Meissner Roman, por. rez.
133. Mogielnicki Tadeusz, kpt. rez., KMed, 4. Szp. Okr.
134. Morgulis Lewi vel Leon, por. zaw., administracja 7. Szp. Okr.

135. Najburg Ruwin Mojżesz
136. Nelken Jan Władysław, płk. w st. spocz., KMed
137. Nelken Samuel, ppor. rez. piech., 27. pp
138. Nierenberg (Nirnberg) Abraham, ppor. rez.
139. Nusbaum (Nussbaum) Maksymilian, ppor. rez., KMed, of. sztab. I Korp. OW
140. Osnos Jakub Zelman, ppor. rez., KMed, 9. Szp. Okr.
141. Owczarek Aleksander, ppor. rez. KMed, 9. Szp. Okr.
142. Pajewski Zygmunt (Zelig) vel Mozes, ppor. rez., KMed
143. Pesche Henryk, mjr zaw., KMed
144. Perec Hilary, por. rez., 7. pp
145. Perlitz Zygmunt, kpt. rez.
146. Pircel Mieczysław, ppor.
147. Poswolski (Pozwolski) Jakub, ppor. rez.
148. Potascher Ignacy, por.
149. Press Dawid, kpt. zaw., 20. pal
150. Rafałowski Leopold, ppor. rez., KMed, 1 Szp. Okr.
151. Rajszys (Reischys) Ryszard, por. rez.
152. Rak Mieczysław, zm. 1940 r. w Komi
153. Rawicki Benedykt-Benjamin, ppor. rez. piech., 31 pp
154. Rebkun Izaak, ppor. rez. KMed, 10 Szp. Okr.
155. Reiss (Reise) Józef, ppor.
156. Rogoziński Jerzy, mjr
157. Rogoziński Mieczysław Roman, por.
158. Rosenbaum Ludwik, ppor. rez.
159. Rosenberg vel Rozenberg Józef Marceli, ppor. rez. art., 1 pa
160. Rosenfeld Ignacy (Izaak), ppor.
161. Rosengart Aleksander, por. rez. KMed, 1 Szp. Okr.
162. Rosenzweig Aleksander, por. rez. piech., ofic. Sztab. IV OW
163. Roszkowski Jerzy Józef, kpt. rez., KMed rez. sztab., 9. Szp. Okr.
164. Retenberg Mieczysław Jan, por. rez. piech., 2 pp
165. Rozen Samuel vel Stanisław, kpt. rez., KMed rez. sztab., 2. Szp. Okr.
166. Rozengarten Samuel vel Stanisław, ppor. Rez., 18. pal
167. Rubiner Emanuel, ppor. rez.
168. Rubinstein Israel Michał, ppor. rez., KMed
169. Rubinstein Jerzy (?)
170. Rubisch Józef, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr.

171. Rybus Mieczysław Józef, kpt. rez.
172. Rylski Czesław, ppor. art. zawodowy, 22. pal
173. Ryngrads (Ringak) Wolf, ppor.
174. Sandauer Aleksander, ppor. rez.
175. Sawicki Witold, ppor.
176. Scharchaft Dawid (?)
177. Schetezberg Eliasz, ppor.
178. Schimel Szymon, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 5. Szp. Okr.
179. Schliezberg Juliusz, ppor. rez.
180. Schulman (Szulman) Józef Mozes, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 2. Szp. Okr.
181. Siberstein Otton, por. rez. piech., of. szt. 5. ab. V OW
182. Simchowicz Anatol, ppor. rez., 4. Szp. Okr.
183. Singer Ludwik, ppor.
184. Sliozberg Juliusz, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr.
185. Słonimski Antoni, ppor.
186. Stecki Leonard, por. rez.
187. Steinberg Baruch, mjr, naczelny rabin WP
188. Susmann Ezechiel, por. rez., KMed, rez. sztab., 6. Szp. Okr.
189. Sylbersztajn Karol, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 2. Szp. Okr.
190. Szalenberg, por. rez. piech. (?)
191. Szancer Maksymilian, ppor.
192. Szeps Józef, por. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.
193. Szerszeń Jerzy, ppor. rez., 3. ptr.
194. Szmalewicz Baruch
195. Szmaistych Józef, ppor. rez., 13. pa
196. Szmerner Szymon, por. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr.
197. Szoistkiewicz Leon Dawid, ppor. rez.
198. Szper Izaak
199. Sztein (Stein) Leon, por.
200. Sztern Manuel, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr.
201. Szydłowski Henryk, mjr rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.
202. Szymieńczyk Lazar, por. rez., KMed
203. Tenebaum Jakub, ppor. rez.
204. Tellerman Józef Icek, ppor., adm.,
3. paplot
205. Urlik Markus, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr.

206. Verstanding Zygmunt, ppor. rez., rez. sztab., 1. Szp. Okr.
207. Wajdenfeld (Weindenfeld), kpt. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.
208. Wajdenfeld Adam, ppor. rez.
209. Wajkselfisz Paweł, por. rez. piech.,
14. pp210. Wajnberg (Weinberg) Mojżesz, ppor. rez.
211. Wajnryb Jerzy, ppor. rez.
212. Wajsflajsz Szmul Stanisław, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.
213. Wamcer Jan Jakub, ppor. rez.
214. Waschkowitzer Jerzy, ppor. rez.
215. Weinbach Salomon, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr.
216. Weingarten Witold, por. rez., 26. pp
217. Weinsztok, ppor.
218. Weinzicher Jan Jakub, ppor. rez., KMed
219. Weller Jakub
220. Widerszal Marceli, por. (kpt.?), jed. panc.
221. Wigdorowicz Eliasz Herszm, kpt. rez., KMed, ofic. sztab. IX OW
222. Windman, ppor.
223. Winograd Henryk, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr.
224. Wolcyniewicz Karol, ppor.
225. Wysocki Stanisław Zachariasz, ppor., pp
226. Wyszogród Stanisław, por. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.
227. Zaleski Szymon, ppor. rez., 14. pp
228. Zusman Zygmunt (Ezechiel)
229. Zwikelson, por. rez.
230. Zwykielski Maurycy (Mojżesz), mjr rez., KMed, rez. sztab., 8. Szp. Okr.
231. Zymcha (Symcha) Roch, ppor.

Lista Żydów oficerów polskich, jeńców wojennych z obozu w Starobielsku, zamordowanych w Charkowie (5 kwietnia – 12 maja 1940 r.)

1. Adler Jerzy, ppor. rez., KMed
2. Alfer Józef, kpt. rez., 36. pp
3. Alterman Dawid, kpt. rez., rez. sztab.,4. Szp. Okr.
4. Altman Jerzy, ppor. rez. sztab., 7. pac.
5. Anisfeld Markus, ppor. rez., KMed
6. Aron Benno, ppor. rez., KMed

7. Aschenberg (Aszenbergt) Apolinary, por. (zawodowy), 69. pp

8. Baler Leon, kpt. rez., 19. pp

9. Bannet Mieczysław, chor.

10. Berencwajg Dawid, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

11. Berland Juliusz Eliasz, ppor., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr., członek Związku Żydowskich Weteranów Polskiej Wojny o Niepodległość

12. Binensztok Alfred, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr.

13. Blan-Weisseberg Stefan, por. rez., wojsk. łacz., I OW

14. Blankstein-Sawicki Seweryn, por. rez., 3. bsap

15. Blatt Aleksander, por. rez., 5. kol. zaopatrz.

16. Blumenfeld Gustaw Zygmunt, por. rez. piech., ofic. sztab. V OW

17. Bok Tadeusz, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.

18. Bokser Edward vel Ajzyk, ppor. rez., rez. sztab., 10. Szp. Okr.

19. Borkowski Aleksander, por rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

20. Borowski Józef, ppor., KMed

21. Brandt Salomon, ppor. rez.

22. Brelau Leon, ppor. (?)

23. Broch Łazarz Maurycy, por. rez., 10. kol. zaop.

24. Bryk Jan (?)

25. Brysz Benjamin vel Bolesław, por. rez., KMed

26. Bursztyn Jakub, por. rez., KMed., rez. sztab., 10. Szp. Okr.

27. Bzurowski Dawid, kpt. rez., KMed, rez. sztab., Szp. Okr.

28. Ceichner (Ceiszner) Leon

29. Ciemiak (Cemach) Samuel

30. Chachamowicz (vel Chachanowski) Marian, plut.

31. Chwat Aleksander, ppor.

32. Cukierman Ludwik

33. Cymerman Henryk, ppor. rez., 2. pp

34. Cyper, ppor.

35. Czarnozyl Marian, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.

36. Czerniawski Aleksander, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr.

37. Czmykl Miron Emanuel, kpt., 39. pp

38. Distenteld Izaak, kpt. rez.

39. Ehrlich Seweryn

40. Eisen Roman, ppor. rez.

41. Eliszański Icchak

42. Engliszer Aleksander, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr.

43. Esman Roman

44. Fechtner Edward, kpt. rez., wojsk. łącz.

45. Federa Izaak vel Icchak, ppor. rez.

46. Fell Leon, ppor. rez., KMed, III OW

47. Fernebok Józef, ppor. rez., 24. pp

48. Fiszer Karol, por. rez.

49. Fiszhaut Józef, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr.

50. Fiszner Zygmunt, mjr

51. Fogelbaum Jakub Julian, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 3? Szp. Okr.

52. Frenkiel Jerzy, ppor.

53. Fuchs Leon, por. rez.

54. Gąbiński Hipolit, major, KMed, 83. pp

55. Geisler Hipolit, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.

56. Geller vel Heller Adam (Abraham), kpt.

57. Ginsberg Pinkas, kpt. rez.

58. Grochowski Jan, lek. med.

59. Goldberg Alfred Berka, por. rez.

60. Golde Jan, ppor. rez., 205. pp

61. Gołąb Władysław, ppor., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.

62. Gopenhajm Izaak, ppor. rez.

63. Gorodecki Adolf

64. Graf Jonasz, por. rez., 43. pp

65. Gross Aleksander, ppor. rez.

66. Grynwasser Józef, ppor. rez.

67. Grynwasser Henryk, ppor. rez.

68. Hamerman Arion, por. rez. sztab., I OW

69. Hanak vel Hanac-Bloch Feliks, ppor. rez., KMed, 4. pk

70. Hellman Wilhelm, por. zawod., IV plł 54. pp

71. Hiszberg Karol

72. Horowicz vel Horowitz Mieczysław, kpt. rez. adm.

73. Hwat Samuel

74. Idson Jerzy, kpt., lek. med.

75. Iliński Aleksander, por. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.

76. Jakubowicz, ppor.

77. Jarecki Józef, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.

78. Jelenkiewicz Natan, por. rez., KMed., rez. sztab., 4. Szp. Okr.

79. Jelszański Izaak, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.

80. Jezierski Jerzy, lek. med.

81. Josefberg Emil, por. rez., 2. psp

82. Kaczer Mendel, ppor. rez., 54. pp

83. Kahan Jakub, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr.

84. Kapłański Seweryn, ppor. rez.

85. Karbowski Bronisław Berek, mjr rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr.

86. Karlsbad Edward, ppor. rez., 26. pal

87. Karsz Maks, ppor. rez., KMed, 11. DAC

88. Keilson Stefan, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

89. Kempner Jerzy Lucjan, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

90. Kępiński Witold, mjr rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

91. Klejson Abe, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 2. Szp. Okr.

92. Kierbel Stanisław, por.

93. Klausner Emil, kpt. rez., 10. pac

94. Klosenberg Seweryn, por. rez., KMed, 10. DAC

95. Kofler Joachim, por. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr.

96. Kon Rachim, por.

97. Konarski Adam vel Hersz Abraham, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr.

98. Kraków Jerzy, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

99. Krasuski Aleksander, ppor.

100. Krieger Natan, ppor. rez., ofic. sztab. IX Korpusu OW

101. Krumholc Natan (Nachum), ppor. rez., KMed, rez. sztab.

102. Krynski Benjamin, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

103. Krzemień Roman, ppor. rez., 51. pp

104. Krzywicki Leon, por. rez.

105. Kuba-Piórnik, por. (? )

106. Kulpiński Adam, mjr zaw., wojsk. inż., VIII OW

107. Laks Leonard, ppor.

108. Lapidus Abram vel Abraham, por. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr.

109. Lebenbaum Dawid, por., pp

110. Lewenfisz Henryk, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

111. Lewin Majer, ppor. rez., 86. pp

112. Lichtenstein Wiktor, ppor. rez.

113. Lipszyc-Lipski Wacław, kpt. rez., KMed., rez. sztab., 5. Szp. Okr.

114. Lothe Noach, ppor. rez., KMed., rez. sztab., 10. Szp. Okr.

115. Machonbaumm Maks, ppor. rez., 8. pal

116. Mamelok Adolf Karol, lek. med.

117. Mandel Samuel Ber vel Bernard, mjr zaw., KMed

118. Mariensztejn Zdzisław, por. rez., KMed

119. Marks Jakub, ppor. rez., 26. pp

120. Medyński vel Finkelstein Ignacy, ppor. rez.

121. Meryn Henbryk, ppor. rez.

122. Midler Michał, por. rez., KMed

123. Moszkowicz Julian Izydor, ppor. rez., KMed

124. Mutermilkch Jan, por. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

125. Nadel Ignacy, por. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.

126. Nenczycki Eugeniusz, kpt.

127. Neugebauer Eugeniusz, por. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

128. Neuman Juliusz, por. rez.

129. Nussenbaum Markus, por. rez. piech., rez. sztab., VI OW

130. Oberlender vel Oberaendler Aleksander, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 2. Szp. Okr.

131. Ojstrach Maeian, por.

132. Pajchel Mieczysław Leon, por. rez., KMed, rez. sztab., 5. Szp. Okr., 27. pp

133. Papp Leon, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr.

134. Peltys Jerzy, ppor.

135. Piatnicki Dawid, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr.

136. Ponarski Mojżesz, sierż. sztab.

137. Poznański Leon, por. rez., 31. pp

138. Proner Mieczysław, ppor. rez.

139. Puterman Lejb, ppor. rez.

140. Rabiner Emanuel, ppor. rez.

141. Reich Karol, por. rez., KMed, rez. sztab., 5. Szp. Okr.

142. Reich Władysław Zdzisław, kpt., lek. med.

143. Romnajski Zygmunt, ppor.

144. Rosenberg Herman, kpt. rez. piech., ofic. sztab. V Korpusu OW

145. Rosenberg Josef, por. rez., KMed, rez. sztab., 6. Szp. Okr.

146. Rosenberg Izydor Józef, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr.

147. Rosenberg Stanisław-Zygmunt

148. Rosengarten Samuel vel Stanisław, ppor. rez., 18. pal

149. Rozental Izaak Ignacy, por. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr.

150. Różański Edward, ppor.

151. Rubinfeld Maurycy, por. rez.

152. Sandauer Aleksander, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr.

153. Schlaffenberg Murycy Henryk, mjr rez.

154. Schrage Ignacy, mjr, 2. pac

155. Schweig Rubin Leib, ppor. rez., 54. pp

156. Siemiatek Abram, ppor. rez.

157. Sieruczewski Mieczysław, wojsk. łącz., ppor. zaw. mar., dow. II oddz. II Flotylli Pińskiej

158. Sigalin Roman Jakub, por. rez. art.

159. Singer Zdzisław, ppor. rez.

160. Sobol Władysław, ppor. rez. KMed, rez. sztab., 6. Szp. Okr.

161. Sopenhejm I., ppor.

162. Spiczak Wolf (Wacław), ppor.

163. Spitz Józef Ludwik, ppor. rez. adm., KMed, 10. Szp. Okr.

164. Spitzer Bernard, por.

165. Steinberg Baruch, mjr, naczelny rabin Wojska Polskiego przeniesiony z obozu w Kozielsku 24.12.1939 r.

166. Stroch Szymon, kpt. rez. art., 9. pal

167. Strassman Henryk, por. rez. art., 8. pal

168. Streit Leon Marian

169. Sygal Maurycy, pchor.

170. Szaferman Julian vel Juda, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr.

171. Szapiro Samuel, ppor. rez.

172. Szenberg Leon, ppor.

173. Sztajman (Henryk) Mordechaj, ppor.

174. Tenenbaum Jakub, vel Jan Jakub, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

175. Urbach Mieczysław, lek. med.

176. Wajkselfisz vel Weikselfisz Paweł, por. rez. piech., 14. pp

177. Wajs Herman, ppor. Rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.

178. Warszawski Stefan Leon

179. Wasserman Jakub

180. Wattenberg Adolf vel Abram Efroim, kpt. rez., lek. wet.

181. Wejmer Eugeniusz, por. rez., KMed, rez. sztab., 2. Szp. Okr.

182. Wolfson Henryk vel Hirsz, por. rez. Piech., 88. pp

183. Wolman Bernard, kpt. rez., KMed, rez. sztab., lek. wet.

184. Wyszogród Stanisław, por. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

185. Wyszogród Dawid, por. rez., KMed

186. Zajdman Mieczysław (Mordka), ppor. rez., lek. med.

187. Zandmer Mieczysław, lek. med.

188. Zehngut Henryk, ppor. rez. piech.

Lista Żydów służących państwu polskiemu, jeńców wojennych z obozu w Ostaszkowie zamordowanych w Miednoje (1 kwietnia – 19 maja 1940 r.)

1. Czajkowski Emanuel
2. Czerniak Samuel, urz. więzienia we Włodzimierzu
3. Ćwiertnia Józef, kpr. PP
4. Danielakn Danie
5. Feldman Stanisław, urz. PP
6. Felsenhard-Skalski Janusz, nadkom. PP
7. Glikich Alfred, nadkom. PP
8. Gryntmejer (Grunt-Majer)
9. Grynglas Bolesław
10. Klein Kiwa (Akiba), gł. insp. PP
11. Kontorowica Jakub
12. Kutzner Ignacy, urz. PP
13. Milmajster Jakub
14. Raw (Rab) Stanisław, kpt. WOP
15. Szostak Włodzimierz
16. Wec Michał, KG PP, Cen. Lab. w Warszawie
17. Weinberg, sierż. PP
18. Weis Walter
19. Wilczyński Ludwik, urz. PP

#polska #usa #katyn #historia