#antrosbelfer #techbaza…

#antrosbelfer #techbaza #licbaza #podreczniki

Moi uczniowie żalili się że mają kupić ćwiczenia na #historia, które są trudno osiągalne i jak im powiedziano w księgarni już ich nie drukują. Jednak od czego jest Internet, myk na allegro, a tam zachęcająca cena 2210 zł ( ͡° ͜ʖ ͡°)