ANNE HUTCHINSON -…

ANNE HUTCHINSON – BUNTOWNICZKA Z PURYTAŃSKICH CZASÓW

W purytańskiej Nowej Anglii z przełomu XVI i XVII wieku, obejmującej takie stany jak Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island i Connecticut, z całą stanowczością wcielano w życie ideę podległości kobiet. Mimo bardzo surowych zasad, niektóre kobiety mimo wszystko buntowały się…

Anne Hutchinson (1591-1643) była bardzo pobożną kobietą, matką trzynaściorga dzieci. Urodzona w Anglii, do Nowego Świata przybyła w roku 1634. W pierwszych latach istnienia kolonii Massachusetts zbuntowała się przeciwko starszyźnie kościelnej. Sprzeciwiała się także monopolowi kleru purytańskiego w zakresie propagowania wiary, edukacji i zarządzania kolonią. Anne domagała się prawa do samodzielnej interpretacji Biblii na własny użytek. To nie spodobało się mężczyznom, którzy poczuli się głęboko dotknięci taką postawą jednej z kobiet.

Jako, że Anne była niezłą mówczynią, w jej bostońskim domu zaczęły się zbierać inne kobiety, a nawet z czasem – nieliczni mężczyźni! Po kilku miesiącach grupy jej sympatyków liczyły nawet kilkadziesiąt osób. Było to prawdziwą „solą w oku” purytańskiego Kościoła państwowego w Massachusetts.

Gubernator John Winthrop opisywał ją jako „kobietę o wyniosłej postawie i ruchach gwałtownych, intelekcie bystrym, duchu żywym i mowie potoczystej, która odważniejsza jest od mężczyzn, ale w pojmowaniu świata gorsza od innych kobiet”.

Za wystąpienie przeciwko starszyźnie kościelnej Anne Hutchinson stanęła przed sądem – i to dwa razy. Przed sądem kościelnym oskarżono ją o herezję, przed świeckim o podważenie autorytetu mężczyzn, sprawujących władzę w kolonii.

Podczas procesu cywilnego Anne była w ciąży i bardzo źle się czuła. Mimo to nie pozwolono jej nawet usiąść, nawet wtedy, gdy była bliska zasłabnięcia. Przesłuchiwano ją tygodniami. Nie potrafiono jednak „złamać” oskarżonej kobiety. Dzięki niezwykłej znajomości treści Biblii, Ann nieoczekiwanie stawiła czoło przesłuchującym ją mężczyznom. Ze względu na pogarszający się stan jej zdrowia, kobieta postanowiła w końcu wyrazić skruchę na piśmie. Nie zadowoliło to jednak sędziów, którzy stwierdzili, że „skruchy tej nie widać na twarzy kobiety!”.

Ostatecznie uznano Anne za winną wszystkich zarzucanych jej czynów i wygnano z kolonii. Gdy w roku 1638 przeniosła się do Rhode Island, ruszyło za nią 35 rodzin.

Pięć lat później, w roku 1643, podczas podróży na wschodnie wybrzeże, wraz z całą rodziną została napadnięta i zamordowana przez Indian, pozbawionych swojej ziemi.

Na zdjęciu:
Pomnik Anne Hutchinson w Massachusetts State House (USA).

#wmrokuhistorii #historia #usa #kobiety #ciekawostki #gruparatowaniapoziomu #nowozytnosc