#komunistycznakartkazkalendarza

3 września 1980 podpisano porozumienia jastrzębskie, zaliczane do porozumień sierpniowych. Wśród porozumień znalazły sie następujące punkty zatwierdzone przez rząd PRL

– podnoszenie wysokości zarobków w ścisłej relacji ze wzrostem kosztów utrzymania,
– wprowadzenie wolnych sobót i niedziel,
– wprowadzenie pułapu minimalnej i maksymalnej płacy,
– obniżenie wieku emerytalnego dla pracowników dołowych (przedłożone Sejmowi PRL),
– zniesienie czterobrygadowego systemu pracy w niektórych kopalniach, w innych ustalenie systemu według uznania załóg,
– przyznanie dodatków pieniężnych za rozłąkę dla pracowników mieszkających w hotelach robotniczych lub kwaterach prywatnych z dala od rodzin,
– zaliczenie pylicy płuc do chorób zawodowych,
– poprawę zaopatrzenia sklepów w przetwory mięsne i zaniechanie sprzedaży tych wyrobów w miejscach innych niż sklepy ogólnej sieci handlowej,
– przyznanie deputatu węglowego wszystkim pracownikom zatrudnionym w górnictwie,
– ograniczenie administracji
– wprowadzenie racjonalnej gospodarki węglem kamiennym

#historia #ciekawostkihistoryczne #prl #komunizm #ekonomia