8 listopada 641 Arabowie…

8 listopada 641 Arabowie dowodzeni przez Amra Ibn al-Asa zdobyli Aleksandrię w Egipcie.

8 listopada 1047 Benedykt IX po raz trzeci rozpoczął sprawowanie urzędu papieskiego, bijąc w ten sposób rekord pod względem przerw w pełnieniu tego stanowiska (każdy inny papież obejmował to stanowisko najwyżej dwa razy).

8 listopada 1226 królem Francji został Ludwik IX nazwany potem świętym.

8 listopada 1414 na króla Niemiec koronował się Zygmunt Luksemburski.

8 listopada 1519 Hernán Cortés zdobył stolicę państwa Azteków Tenochtitlán, od tego czasu nazywaną Meksykiem.

8 listopada 1520 po zdobyciu Sztokholmu przez wojska króla Danii Chrystiana II Oldenburga i koronowaniu się przez niego na króla Szwecji sąd kościelny, wbrew obietnicy amnestii, skazał na karę śmierci za rzekomą herezję 82 szwedzkich magnatów. Zdarzenie to nazwano później sztokholmską krwawą łaźnią.

8 listopada 1602 na uniwersytecie w Oxfordzie otwarto Bibliotekę Bodlejańską, jedną z najstarszych europejskich bibliotek.

8 listopada 1620 w bitwie na Białej Górze (zwanej też bitwą pod Białą Górą) czescy powstańcy zostali ostatecznie pokonani przez habsburską armię dowodzoną przez Johanna t’Serclaesa, hrabiego Tilly. Po tej bitwie Czechy zostały poddane brutalnej rekatolicyzacji i germanizacji (zgodnie z polityką ówczesnego cesarza Ferdynanda II Habsburga będącego ultrakatolikiem), a język czeski stał się aż do XIX wieku językiem chłopstwa z powodu zgermanizowania wyższych warstw.

8 listopada 1622 urodził się Karol X Gustaw, król Szwecji.

8 listopada 1632 Sejm elekcyjny wybrał na króla Polski Władysława IV Wazę.

8 listopada 1901 urodził się Gheorghe Gheorghiu-Dej, rumuński polityk, sekretarz generalny Rumuńskiej Partii Robotniczej, przewodniczący Rady Państwa i premier Rumunii.

8 listopada 1912 podczas I wojny bałkańskiej Grecy zdobyli Saloniki z rąk Turków.

8 listopada 1917 w wyniku bolszewickiego zamachu stanu nazwanego rewolucją październikową władzę w Rosji przejęła Rada Komisarzy Ludowych na czele z Władimirem Uljanowem znanym jako Lenin.

8 listopada 1918 Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski zostali zwolnieni z twierdzy w Magdeburgu i dwa dni później przybyli do Warszawy.

8 listopada 1960 wybory prezydenckie w USA wygrał John F. Kennedy.

8 listopada 1986 zmarł Wiaczesław Mołotow (właściwie Skriabin; zwany też szyderczo Matołowem), były premier ZSRR (przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych) i członek Biura Politycznego KC WKP(b) oraz Prezydium KC KPZR, najbliższy współpracownik Stalina.

8 listopada 1988 wybory prezydenckie w USA wygrał George H.W. Bush.

8 listopada 2008 zmarł Mieczysław Rakowski, premier PRL, ostatni I sekretarz KC PZPR.

8 listopada 2016 Donald Trump wygrał wybory prezydenckie w USA.

#historia #ciekawostkihistoryczne #rocznicanadzisiaj #zdarzylosiedzisiaj #gruparatowaniapoziomu