6 listopada 1479 urodziła się…

6 listopada 1479 urodziła się Joanna Szalona, księżna Asturii, królowa Kastylii i Leónu.

6 listopada 1494 urodził się Sulejman Wspaniały, sułtan Imperium Osmańskiego.

6 listopada 1528 hiszpański konkwistador Álvar Núñez Cabeza de Vaca jako pierwszy Europejczyk postawił nogę na terytorium obecnego Teksasu.

6 listopada 1657 w Bydgoszczy został zaprzysiężony traktat podpisany w Welawie 19 września, na mocy którego Polska utraciła wpływ na politykę Prus Książęcych, uznawała suwerenność Hohenzollernów i oddawała im w lenno ziemię lęborsko-bytowską.

6 listopada 1806 wojska napoleońskie zajęły Lubekę. Tego samego dnia do Poznania wjechali Jan H. Dąbrowski i Józef Wybicki, a w Wielkopolsce rozpoczęło się powstanie, którego sukces przyczynił się do powstania księstwa warszawskiego w 1807.

6 listopada 1840 w Meksyku została zlikwidowana zbuntowana Republika Rio Grande (istniejąca od stycznia 1840).

6 listopada 1860 Abraham Lincoln wygrał wybory prezydenckie w USA.

6 listopada 1861 Jefferson Davis został wybrany jedynym prezydentem Skonfederowanych Stanów Ameryki.

6 listopada 1890 zmarł Piotr Ściegienny, ksiądz, działacz niepodległościowy i socjalistyczny, przywódca chłopski.

6 listopada 1893 zmarł Piotr Czajkowski.

6 listopada 1921 fińskie wojska zasilane karelskimi oddziałami wkroczyły do wschodniej Karelii należącej do Rosyjskiej FSRR.

6 listopada 1923 w Krakowie, Tarnowie i Borysławiu doszło do starć policji z robotnikami, w których zginęły 32 osoby.

6 listopada 1928 Herbert Hoover wygrał wybory prezydenckie w USA.

6 listopada 1932 Franklin D. Roosevelt wygrał wybory prezydenckie w USA, pokonując Hoovera. Tego samego dnia przedterminowe wybory parlamentarne w Niemczech wygrała NSDAP.

6 listopada 1939 rozpoczęła się niemiecka akcja Sonderaktion Krakau wymierzona w środowisko akademickie.

6 listopada 1940 Druskienniki, Soleczniki i tereny na wschód od Święcian, które we wrześniu 1939 zostały odebrane Polsce przez Sowietów i włączone do Białoruskiej SRR, przekazano Litewskiej SRR.

6 listopada 1941 na rozkaz komisarza Rzeszy Ericha Kocha w lesie Sosenki zamordowano 17 tys. Żydów z miasta Równe, a pozostałych 10 tys. zamknięto w getcie.

6 listopada 1943 Armia Czerwona odbiła Kijów z rąk Wehrmachtu.

6 listopada 1945 utworzono Wojskową Akademię Polityczną.

6 listopada 1956 Dwight Eisenhower wygrał po raz drugi wybory prezydenckie w USA.

6 listopada 1984 Ronald Reagan wygrał po raz drugi wybory prezydenckie w USA.

6 listopada 1985 generał Wojciech Jaruzelski został przewodniczącym Rady Państwa PRL.

6 listopada 1998 Hugo Chávez wygrał wybory prezydenckie w Wenezueli.

6 listopada 2012 wygrał po raz drugi wybory prezydenckie w USA.

#historia #ciekawostkihistoryczne #rocznicanadzisiaj #zdarzylosiedzisiaj #gruparatowaniapoziomu