#antypolskiecytaty
„Teoria postkolonialna rozwija się w Polsce słabo, bo gdyby miało być inaczej, trzeba by wypowiedzieć wiele prawd, które z trudem przeszłyby nam przez gardło. Musielibyśmy zdać sobie sprawę z naszej peryferyjnej i postkolonialnej kondycji: owszem, byliśmy kolonią, a nawet koloniami, leżącymi na peryferiach imperiów (rosyjskiego, pruskiego, habsburskiego i sowieckiego). Umieszcza nas to w tej samej kategorii, co Indie, Peru, Angola, Nigeria czy Egipt.
I nie chodzi bynajmniej o sam historyczny opis, ale o występowanie zjawisk, mechanizmów i problemów typowych dla peryferyjnych państw postkolonialnych (jak. np. degradacja kapitału społecznego i niski poziom zaufania międzyludzkiego, słabość tradycji obywatelskich, słaba identyfikacja z instytucjami państwa, opanowanie sfery publicznej przez siły i konflikty o charakterze primordialnym, brak kontroli nad aktywnością instytucji religijnych i „wylewanie się” symboli, rytuałów i wartości religijnych ze sfery sakralnej do świeckiej itd.).
Częste obarczanie winą za całe społeczne zło komunizmu i PRL-u jest z tego punktu widzenia wygodną operacją wizerunkową, pozwala bowiem nie sięgać do wnętrza własnej narodowej duszy ani nie cofać się dalej w historii Polski niż ostatnie kilka dekad.”Jan Sowa, Fantomowe Ciało Króla, 2011
#historia #komunizm #neuropa #cytatywielkichludzi

Powered by WPeMatico