https://www.wykop.pl/link/4493365/dywersja-tajna-bron-hitlera/
Zamachy bombowe, dezinformacja, próby zajmowania strategicznych obiektów po polskiej stronie granicy, a nawet plany wywołania wśród Ukraińców antypolskiego powstania – zanim niemiecka machina wojenna ruszyła na dobre, Polska padła ofiarą zakrojonej na niespotykaną skalę operacji dywersyjnej.
#mikroreklama #historia #ciekawostkihistoryczne #niemcy