Po lekturze „Germanofila”…

Po lekturze „Germanofila” Piotra Zychowicza postanowiłem zapoznać się z (według Zychowicza) opus magnum Studnickiego – mowa tutaj o powstałej na krótko przed wojną książce „Wobec nadchodzącej drugiej wojny światowej” (chodzi tutaj o wydanie z r. 2019 z przedmową Jana Sadkiewicza i posłowiem Piotra Zychowicza, według tego wydania podaje też numerację stron).

Wedle Zychowicza: „[n]ie mam żadnych wątpliwości, że jest to najbardziej prorocza książka polityczna, jaka kiedykolwiek została napisana w Polsce. Trafność i dalekosiężność przewidywań Władysława Studnickiego robi na czytelniku wręcz piorunujące wrażenie” (str. 215) a sam Studnicki miał wykazywać się niemal proroczymi zdolnościami: „[…]bezbłędnie przewidział rozwój wypadków: klęskę w wojnie z Niemcami, brak pomocy ze strony Wielkiej Brytanii i Francji, wkroczenie Sowietów na ziemie wschodnie Rzeczypospolitej, a wreszcie przehandlowanie Polski Stalinowi” (str. 202 – 203).

Czy jednak było tak w istocie? Po przeczytaniu książki mam mieszane uczucia co do zasadności jej pochwał. Studnicki w 1939 r. to de facto publicysta bez żadnego wpływu na rzeczywistość – oryginał i choleryk o maniackiej wręcz idei sojuszu polsko – niemieckiego, który to pomysł zalęgł się w jego umyśle w okresie I wojny światowej. Jego książka powinna być więc rozpatrywana jako dzieło publicystyki i wyraz pewnego rodzaju nastrojów wśród (małej) części ówczesnego polskiego społeczeństwa.

Przechodząc jednak do konkretów – pozwoliłem sobie skompilować co lepsze cytaty z „proroczej książki”, które oględnie mówiąc nie przetrwały próby czasu. Oto one (podkreślenia własne):

– „Rzecz naturalna, że Franco i jego zwolennicy nie po to walczyli z czerwoną Hiszpanią, aby oddać jej z powrotem wpływy polityczne i władzę, co by nastąpiło przy zwycięstwie trójprzymierza: Anglii, Francji i Rosji sowieckiej.Stąd udział Hiszpanii po stronie państw Osi jest pewny” (str. 150);

– „Lloyd George w parlamencie angielskim oświadczył, że dzisiejsza armia włoska jest dwa razy lepsza od armii włoskiej z czasów wojny światowej. Jest to opinia dosyć upowszechniona wśród specjalistów. Nie ulega wątpliwości, że nie ustępuje ona armii francuskiej, że duch militarny w narodzie włoskim rozniecił Mussolini, a przez to wciągnął do pracy w armii najzdolniejsze umysły tego jednego z najzdolniejszych narodów na kuli ziemskiej” (str. 155);

– „Aneksja Holandii przez Niemcy jest wykluczona, nie dałaby możności osiągania tych surowców zaoceanowych, które Niemcy mogą mieć przez pośrednictwo Holandii” (str. 167);

– „Wojna będzie się odbywała na Morzu Śródziemnym. Decydującym czynnikiem będzie walka o Gibraltar” (str. 168);

– „Na udział Rosji sowieckiej na pewno rachować nie można. W każdym razie będzie ona zneutralizowaną w znacznej mierze przez Japonię” (str. 176);

– „Przyszła wojna światowa – to przede wszystkim wojna światowego Żydostwa z Niemcami, w których antysemityzm przyszedł do władzy i oddziaływa na szereg państw środkowej Europy: Polskę, Rumunię, Węgry. Klęska Niemiec to powrót Żydów do dawnej pozycji i zdobywanie nowych. Polska pragnie się odżydzić, a może wskutek tej wojny wpaść w panowanie żydowskie” (str. 179 – 180);

– „Musielibyśmy mieć wojnę ruchomą, gdy na zachodzie byłaby wojna pozycyjna” (str. 195).

Jak widać reklamowany jako „realista” Studnicki strzelał kulami w płot. Nie wyklucza to jednak, że wśród myśli wyrażonych w książce nie znalazła się w istocie prorocza przestroga: „[n]ajwiększe jednak niebezpieczeństwo ze strony Anglii polega na tym, że pragnie udziału Rosji sowieckiej w koalicji. Czym jednak za ten udział może Rosji zapłacić? Tylko ziemiami polskimi, tylko naszym wschodem, tj. województwami leżącymi za Bugiem i Sanem. Nie ulega wątpliwości, że będzie to klauzula tajna, Polsce nieznana” (str. 124).

Oczywistym jest, że Anglia i USA sprzedały nas ZSRR w dalszej części konfliktu. Niemniej tutaj również należy zauważyć, że zmieniając tutaj Anglię na Niemcy, otrzymujemy również opis paktu Ribbentrop – Mołotow. W lansowanej przez Studnickiego tkwi bowiem kardynalny błąd. Polska była krajem, który nie dorównywał Niemcom praktycznie na wszystkich polach, które decydują o przewadze militarnej – po prostu była od nich słabsza. To nie opinia, to po prostu smutny fakt. Sojusz polsko – niemiecki mógł przybrać formy de facto podporządkowania II RP III Rzeszy, w której mogła ona spokojnie traktować II RP jak przedmiot a nie podmiot polityki zagranicznej (abstrahując już od tego sprawy potoczyły się w rzeczywistości). Studnicki utknął mentalnie w XIX wieku, nie zauważając tego jak bardzo świat się zmienił na przestrzeni kilku dekad i tego, że Niemcy nie mogłyby zaakceptować wtedy na Wschodzie silnego państwa polskiego. Co stałoby się z osławioną niemiecką „przestrzenią życiową”? Trudno wyobrazić sobie, by gdyby takowa powstała na Wschodzie, III Rzesza przeszłaby do porządku dziennego nad istnieniem Polski, która przecież odgradzałaby Niemcy od ich terenów ekspansji. Rzut oka na mapę i od razu widać niewygodę takiego rozwiązania. Niemniej jest to temat na dłuższą dyskusję.

Wracając zaś do przedmiotowej książki, to chyba najlepiej mogą ją podsumować słowa… samego Studnickiego: „[w] mojej wyobraźni przesuwały się obrazy oczekującej nas klęski, muszę jednak przyznać, że rzeczywistość przerosła wszystko, co mogła sugerować najbujniejsza wyobraźnia” (W. Studnicki, „Tragiczne manowce”: próby przeciwdziałania katastrofom narodowym 1939–1945, Gdańsk 1993, s. 38).

#historia #zychowicz #4konserwy #neuropa #ksiazki #polityka #geopolityka

Portret rzymskiej kobiety na…

Portret rzymskiej kobiety na mozaice

Rzymska mozaika z Pompejów ukazująca w dużych szczegółach portret kobiety. Obiekt zlokalizowany w Muzeum Brytyjskim.

Portret rzymskiej kobiety na mozaice

#archeologia #imperiumromanum #historia #gruparatowaniapoziomu #ciekawostkihistoryczne #rzym #ciekawostki #venividivici

————————————————————————————–
Podobają Ci się treści? Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM!

Dotacje

W obronie spermiarzy…

W obronie spermiarzy traktat

Nazywanie spermiarzy winnymi obecnej sytuacji na rynku matrymonialnym to krótkowzroczność, prawdopodobnie wynikająca z naturalnej potrzeby do posiadania zdefiniowanego, spersonifikowanego wroga.

Prawdziwym przyczynami obecnego stanu rzeczy są:
1. Rozwój technologii z którym wiąże sie cały szereg zmian:
-internet dał nam możliwość komunikacji z ludźmi na całym świecie, przy okazji dając nam dużą anonimowość w spełnianiu swoich potrzeb
-nowoczesny transport umożliwił nam zamienić ten internetowy kontakt w rzeczywistość, podróż do innego miasta to już nie zdanie na cały tydzień, podróż nie grozi nam śmiercią i jest szybsza niż kiedykolwiek
-pojawienie się zaawansowanej antykoncepcji zdejmującej z ludzi, szczególnie z kobiet, największego ryzyka związanego z seksem. To samo zrobił łatwiejszy dostęp do aborcji.

2. Nowoczesna sytuacja polityczna i rozprzestrzenianie się socjalizmu.
Każde nowoczesne państwo pierwszego świata będzie prawnie kobietocentryczne. Ludzie są we współczesnym świecie zasobem wyjątkowo cennym. Państwo nie produkujące nowych ludzi będzie skazane na zniknięcie. Rządy więc zrobią bardzo dużo żeby zachęcić kobiety do rozmnażania, dając im różnego rodzaju ulgi i przywileje. Mogą zrobić to albo otworzyć się na imigrację. (lub utrudniając
im dostęp do aborcji i antykoncepcji jak próbują to robić niektóre państwa w europie wschodniej)

Dodatkowa hipoteza:
Zacementowanie granic w sensie politycznym, tylko pogłębia ten trend, bo niektóre państwa są skazane na opieranie swojej siły o ludzi. Nikt już nie może nikogo podbić żeby zdobyć ludzi lub zasoby.
Muszą więc mieć więcej ludzi żeby wygenerować więcej zasobów żeby być konkurencyjnymi na arenie międzynarodowej. Ta kwestia też pogłębia konieczność sojuszu państwa z kobietami.

Nowoczesne państwa są też w większości demokratyczne. Kobiety są więc siłą polityczną, której głosami można zdobyć władzę. Ktoś prędzej czy później wykorzystałby połowę społeczeństwa, więc emancypacja kobiet jest nieuniknioną koleją rzeczy.
To też gwarantuje że interes kobiet nigdy dla współczesnego państwa nie przestanie być istotny.

3. Brak wojen i niekontrolowany wzrost męskiej populacji.
Już sama natura zmusza płeć męską do zwiększonej rywalizacji w porównaniu do płci żeńskiej. Naturalna tendencja do rodzenia się większej liczby chłopców jest dodatkowo podkręcana przez zniknięcie naturalnej tendencji do ich większej śmiertelności. To sprawia że konkurencja o samice jest większa niż kiedykolwiek.

Sytuacja na rynku matrymonialnym nie jest więc spowodowana przez spermiarzy, lecz jest efektem głębszych procesów za które nie odpowiada żadna wyselekcjonowana grupa ludzi.
Sytuacja na rynku matrymonialnym jest czymś w rodzaju zapłaty którą ponosimy za to jak łatwe życie mamy w porównaniu do naszych przodków. Taką nieoczekiwaną zapłatą są też choroby cywilizacyjne.

Ludzie jednak potrzebują personifikacji zdarzeń w postaci ludzi, dlatego bóg ma ludzką postać, politycy jak coś pójdzie nie tak, wystawiają na lincz publiczny kogoś żeby uwaga skupiła się nie na tym co trzeba, każda idea musi mieć swojego humanoidalnego przedstawiciela, a za porażkę Niemiec podczas pierwszej wojny odpowiadali żydzi.
Nieświadomie spełniacie w ten sposób swoje trybalistyczne potrzeby, to nic złego ale warto się nad tym zastanowić.

Zdjęcie kobiety dla atencji.

#przemyslenia #przemysleniazdupy #blackpill #redpill #rozowepaski #niebieskiepaski #zwiazki #podrywajzwykopem #seks #historia #biologia #tinder #logikaniebieskichpaskow #logikarozowychpaskow #spermochlip #spermiarzalert #ladnapani

Prototypy elektrycznych…

Prototypy elektrycznych samochodów w Ogólnorosyjskim Centrum Wystawowym, 1969. Bardzo ładny baner taki sztukę można zobaczyć w nowym Preyu czy Destiny 2

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #fotohistoria #rosja #samochody #myrmekochoria