20 maja 1570 r. w Antwerpii…

20 maja 1570 r. w Antwerpii wydano pierwszy usystematyzowany zbiór map świata „Theatrum orbis terrarum”. Atlas zawierał oryginalne mapy różnych krajów (w tym również mapę Polski Wacława Grodeckiego), które opracował Abraham Ortelius. Do 1612 r. wydano około 45 edycji tego dzieła. Ortelius (1527-1598) był flamandzkim geografem, kartografem, historykiem i wydawcą map.
W celu uhonorowania tej rocznicy prezentujemy piękną mapę Śląska „Superioris et Inferioris Ducatus Silesiae in suos XVII [decem et septem] miniores Principatus et Dominia divisi” (z ok. 1710-20). Mapa pochodzi z oficyny Johanna Baptista Homanna, rytownika i kartografa, który w 1702 r. założył w Norymberdze wielką rytownię map. Wykonał przeszło 200 map, między którymi do wielkiego atlasu świata złożonego ze 126 kart. Wydano go w 1716 r. Prezentowana mapa przedstawia Śląsk wraz z ziemiami przyległymi z zaznaczeniem ówczesnych granic 17 księstw śląskich. W prawym górnym rogu znajduje się plan Wrocławia w formie rozłożonej karty podtrzymywanej przez putta. W lewym dolnym rogu umieszczono piękny ozdobny kartusz. Dodatkowym walorem jest oryginalny kolor z epoki.
Zapraszamy na stronę opis odnośnikawww.atticus.pl do działu map.
opis odnośnikahttps://www.atticus.pl/?pag=poz&id=99234
opis odnośnikahttps://www.atticus.pl/?katalog=ryciny
opis odnośnikahttps://www.atticus.pl/?katalog=prezenty
#mapy #grafika #kartografia #sztuka #kultura #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #slask #historia