Jeden
Dwa
Trzy
Cztery
Pięć
Sześć
Siedem
Osiem
Dziewięć
Dziesięć
Jedena
Dwana
Trzyna
Czterna
Piętna
Szesna
Siedemna
Osiemna
Dziewietna

#gimbynieznajo #historia