1 września 1939 r. wybuchła…

1 września 1939 r. wybuchła II wojna światowa. Polska armia stanęła naprzeciwko potęgi III Rzeszy i pomimo słabszego uzbrojenia odnosiła liczne lokalne sukcesy. Wojna obronna 1939 r. to także przykład bohaterstwa i heroizmu polskiego żołnierza, o czym świadczyć może przypadek kontrataku ułanów z 10. Brygady Kawalerii pod Kasiną Wielką.

Natarcie białych ułanów pod Kasiną Wielką

#mikroreklama #gruparatowaniapoziomu #drugawojnaswiatowa #historia #2wojnaswiatowa #historiapolski #nowastrategia